Σούλι Πηνείας

Φωτογραφίες

Χάρτης


Αν και το χωριό μας δεν χτυπήθηκε απο τις φωτιές στην Ηλεία είναι υποχρέωση μας να παρουσιάσουμε αυτό το βίντεο.  Το βίντεο αποτελεί απόσπασμα του οδοιπορικού στην Ηλεία που προβλήθηκε από ΝΕΤ,ΕΤ1,ΕΤ3 και ERTworld στις 24/8/2009.